Slow Horses
8 (میانگین رآی 55,000 نفر)
8.7 امتیاز کاربران ( 28 رای)

Slow Horses (2022– )

بروزرسانی : فصل 03 ، قسمت 06 اضافه شد. (زیرنویس چسبیده)
روایت تیمی از ماموران اطلاعاتی بریتانیا که به دلیل اشتباهات پایان کارشان در یک بخش زباله MI5 خدمت می کنند. به رهبری رهبر درخشان اما خشمگین آنها، جکسون لمب بدنام.
Slow Horses