Transformers: Rise of the Beasts
6.1 (میانگین رآی 85,000 نفر)
42 نمره منتقدین
6 امتیاز کاربران ( 59 رای)

Transformers: Rise of the Beasts ( 2023 )

تاریخ انتشار : 2023/06/09
در طول دهه 1990، ماکزیمال ها، پرداکان‌ها و ترورکان‌ها به نبرد موجود روی زمین بین اتوبات‌ها و دیسپتیکون‌ها می‌پیوندند...
Transformers: Rise of the Beasts