Boudica: Queen of War
4.3 (میانگین رآی 2,200 نفر)
- نمره منتقدین
5 امتیاز کاربران ( 11 رای)

Boudica: Queen of War ( 2023 )

تاریخ انتشار : 2023/10/27
بودیکا، ملکه سلتی، پس از مرگ همسرش، توسط رومیان مورد ظلم و ستم قرار گرفت. او رهبری قیامی علیه رومیان را بر عهده گرفت و توانست شهرهایی را از چنگ رومیان خارج کند. اما ...
Boudica: Queen of War