The Last Kingdom: Seven Kings Must Die
7 (میانگین رآی 16,000 نفر)
48 نمره منتقدین
8 امتیاز کاربران ( 36 رای)

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die ( 2023 )

تاریخ انتشار : 2023/04/14
پس از مرگ پادشاه ادوارد، اوترد از ببانبورگ و رفقایش در یک پادشاهی از هم پاشیده ماجراجویی می کنند به امید اینکه سرانجام انگلستان را متحد کنند...
The Last Kingdom: Seven Kings Must Die