The Goryeo-Khitan War (Korea-Khitan War)
7.7 (میانگین رآی 24 نفر)
9 امتیاز کاربران ( 4 رای)

The Goryeo-Khitan War (Korea-Khitan War) (2023– )

بروزرسانی : فصل 01 ، قسمت 09 اضافه شد.
این درام تاریخی به تهاجمات کیتان به گوریو در اوایل قرن یازدهم می پردازد. این تهاجمات منجر به جنگ گوریو-کیتان شد.
The Goryeo-Khitan War (Korea-Khitan War)

عناوین مشابه

Halo (2022–)
7
سریال Halo به ماجرای درگیری حماسی بین بشریت و یک تهدید بیگانه با نام Covenant در قرن ۲۶ می‌پردازد